بازدید مسئولین ستادی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از دومین مرحله آزمون هماهنگ سال 98 در مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم
1398/03/23 تعداد بازدید: 112
print
بازدید مسئولین ستادی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی  از دومین مرحله آزمون هماهنگ سال 98 در مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم

مسئولین ستادی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از دومین مرحله آزمون هماهنگ سال 98 در مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 6 مشهد،معاون اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی و رئیس اداره سنجش و صلاحیت حرفه ای اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از محل برگزاری آزمون بازدید کردند.

رئیس مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم با بیان اینکه دومین مرحله آزمون هماهنگ سازمان آموزش فنی و حرفه ای بصورت همزمان در سراسر کشور و این مرکز  درحال برگزاری است ، عنوان کرد: این مرحله از آزمون با شرکت 1683 نفر در این مرکز اجرا می شود.

سیروس نخودچی ادامه داد: آزمونها طی 6 شبفت از ساعت 8 صبح آغاز شده و تا ساعت 18 در این مرکز ادامه دارد.