بازدید مدیر فناوری اطلاعات و شبکه استانداری خراسان رضوی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای مهارتهای پیشرفته ارم مشهد
1396/08/25 تعداد بازدید: 214
print
بازدید مدیر فناوری اطلاعات و شبکه استانداری خراسان رضوی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای مهارتهای پیشرفته ارم مشهد


صبح روز جاری مدیر فناوری اطلاعات و شبکه استانداری خراسان رضوی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره شش مشهد بازدید کرد. سید حمیدرضا روحبخش ضمن بازدید از کارگاه های آموزشی فناوری اطلاعات به وجود ظرفیتهای مناسب جهت برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز بازار در این مرکز اشاره کرد و گفت: آموزشهای ارائه شده در این مرکز می تواند خلاء اشتغال را پر کند.
وی افزود: برخی مشکلات موجود در حوزه اشتغال IT به علت عدم دارا بودن مهارت کافی در این خصوص می باشد که مرکز آموزش فنی و حرفه ای مهارتهای پیشرفته ارم مشهد با دارا بودن امکانات و تجهیزات مناسب می تواند در این زمینه اقدامات موثری بعمل آورد.

نظرات:

loader