بازدید خانم مهندس مهین ساده شرق- (کارشناس معاونت هماهنگی برنامه و بودجه) سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره شش مشهد
1396/05/21 تعداد بازدید: 135
print
بازدید خانم مهندس مهین ساده شرق- (کارشناس معاونت هماهنگی برنامه و بودجه) سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره شش مشهد

       به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره شش مشهد، روز گذشته توسط خانم مهندس مهین ساده شرق- (کارشناس معاونت هماهنگی برنامه و بودجه) سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از کارگاههای آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره شش مشهد بازدید بعمل آمد.

در این بازدید که معاون آموزشی و مسئول بودجه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان، وی را همراهی می کردند از بخشهای مختلف کارگاهی و تاسیساتی مرکز بازدید بعمل آمد و قابلیت های مرکز در زمینه ارائه آموزشها و مهارتهای پیشرفته توسط رییس مرکز تشریح شد.

بازدید سرکار خانم مهندس مهین ساده شرق، کارشناس معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به همراه معاون آموزشی و مسئول بودجه اداره کل از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره شش مشهد

نظرات:

loader