بازدید بیش از 150 نفر از دانش آموزان مدارس تیز هوشان از مرکز آموزش فنی وحرفه ای شماره 6 مشهد
1397/02/11 تعداد بازدید: 166
print
بازدید بیش از 150 نفر از دانش آموزان مدارس تیز هوشان از مرکز آموزش فنی وحرفه ای شماره 6 مشهد

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماه 6 مشهد، در راستای نهادینه کردن فرهنگ مهارت آموزی و همزمان با هفته ی معرفی مشاغل، طی هفته گذشته بیش یکصد و پنجاه نفر از دانش آموزان مدارس تیزهوشان از کارگاه های آموزشی مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماه 6 مشهد، در راستای نهادینه کردن فرهنگ مهارت آموزی و همزمان با هفته ی معرفی مشاغل، طی هفته گذشته بیش یکصد و پنجاه نفر از دانش آموزان مدارس تیزهوشان از کارگاه های آموزشی مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم بازدید کردند.

 

نظرات:

loader