اعلام زمان برگزاری آزمون سرباز مربی و تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه
1397/03/08 تعداد بازدید: 243
print
اعلام زمان برگزاری آزمون سرباز مربی و تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه

با عنایت به نامه شماره 5334/450/1397 مورخ 96/12/24 اداره کل امور اداری و منابع انسانی سازمان فنی و حرفه ای، درخصوص جذب سرباز مربیانی که تاریخ اعزام آن ها 97/06/01 می باشد

با عنایت به نامه شماره 5334/450/1397 مورخ 96/12/24 اداره کل امور اداری و منابع انسانی سازمان فنی و حرفه ای، درخصوص جذب سرباز مربیانی که تاریخ اعزام آن ها 97/06/01 می باشد زمان برگزاری آزمون 97/03/23 تعیین شده است که سامانه مربوطه از تاریخ 97/02/29 لغایت 97/03/13 به منظور ثبت نام متقاضیان فعال می باشد.

همچنین متقاضیان می توانند کارت ورود به جلسه خود را در تاریخ 21 و 22 خرداد ماه دریافت نمایند.
 

نظرات:

loader