اعلام بارگذاری تقویم آموزشی مهر ماه 1399 بصورت مجازی از تاریخ 1399627 در سامانه آموزش و درخواست ثبت نام مربیان
1399/06/25 تعداد بازدید: 75
print
اعلام بارگذاری تقویم آموزشی مهر ماه 1399 بصورت مجازی از تاریخ 1399627 در سامانه آموزش و درخواست ثبت نام مربیان

امضاء: رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای

نظرات:

loader