اطلاعیه ها

تاریخ آزمون عملی کارآموزان آموزشگاه های آزاد که در نیمه دوم اسفند آزمون کتبی داده اند

ادامه مطلب
| 1398/01/18

دستورالعمل آئین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد با رویکرد استقرار نظام نوین مدیریت ارسال شد.

ادامه مطلب
| 1397/12/26

دستورالعمل آئین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد با رویکرد استقرار نظام نوین مدیریت ارسال شد.

ادامه مطلب
| 1397/12/26

شهریه 97 بارگزاری شد

شهریه 97 آموزشگاه های آزاد مشهد در سایت بارگزاری شد

ادامه مطلب
| 1397/03/07

پذیرش تعداد محدود کارآموز جهت دوره مدیر سرویس دهنده های مایکروسافت

ادامه مطلب
آرشیو | 1397/02/30

قابل توجه کارآموزان دوره شناسایی اصول راه اندازی کسب وکار

ادامه مطلب
آرشیو | 1397/02/30