نحوه حضور همکاران در هفته آینده(۲۲لغایت ۲۷ آذرماه)
1399/09/20 تعداد بازدید: 60
print

پیرو نامه معاون محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی و بخشنامه سازمان اداره استخدامی کشور در خصوص نحوه حضور و فعاعیت کارکنان ادارات با توجه به  اعلام وضعیت سطح هشدار شهرستان های استان حضور همکاران در هفته اتی (۲۲ لغایت ۲۷ آذرماه) بشرح ذیل اعلام می گردد:

 در شهرستان های با هشدار نارنجی ،حضور کارکنان به میزان یک دوم تعیین میگردد.

در شهرستان های با هشدار قرمز، حضور کارکنان به میزان دو سوم تعیین میگردد.

با توجه به قابلیت اجرای بخشنامه مذکور در هفته آتی ضمن اطلاع رسانی به همکاران محترم ، شایسته است بر اساس موارد فوق اقدام فرمایید. ضمنا مسئولیت اجرای صحیح دستورالعمل به عهده شخص رئیس مرکز و مسئول مربوطه می باشد.

امضاء: مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

نظرات:

loader