لزوم استفاده از ماسک برای همکاران و مراجعین محترم در مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم
1399/04/02 تعداد بازدید: 79
print

 

امضاء: مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

نظرات:

loader