لزوم استفاده از ماسک برای همکاران و مراجعین در مرااکز آموزش فنی و حرفه ای
1399/04/21 تعداد بازدید: 34
print

امضاء:رئیس دبیرخانه ستاد ویژه پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در استان

نظرات:

loader