توسعه زیرسیستم مکاتبات اداری دیدگاه در کلیه مراکز استان
1399/08/12 تعداد بازدید: 26
print

 

احتراماً، پیرو راه اندازی اولیه اتوماسیون اداری دیدگاه از سال 1389 تاکنون در دو بخش پیشخوان و زیرسیستم مکاتبات اداری در مراکز استان ، بدینوسیله به اطلاع می رساند با کارشناسی انجام شده بر روی سرور اتوماسیون اداری دیدگاه که توسط  واحد فناوری اطلاعات اداره کل انجام شده است؛ امکان توسعه زیرسیستم مکاتبات اداری دیدگاه برای کلیه کارکنان مراکز فراهم و به ایشان تخصیص داده شده است.

با ایجاد این تغییرات توسعه ای در سرور مربوطه، از این پس علاوه بر امکانات پیشخوان، امکان دریافت مکاتبات اداری نیز برای کلیه کارکنان استان فراهم می باشد.

امید است این خدمت در جهت اطلاع رسانی های سریع و کم هزینه مورد استفاده کلیه کارکنان استان قرار گیرد.

 

امضاء: مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

نظرات:

loader