اعمال حضور و غیاب همکاران در سیستم پرداخت حقوق از آبان ماه از طریق نرم افزار حضور و غیاب
1399/07/21 تعداد بازدید: 11
print

 

 با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد

 

          احتراماً، باعنایت به راه اندازی سیستم حضور و غیاب و یکپارچه شدن آن از ابتدای سال 1398،  مقرر شد عملکرد همکاران جهت پرداخت حقوق ازطریق سیستم فوق توسط اداره کل تا پنجم ماه بعد، گزارشگیری و پس از محاسبه کارکرد به اداره  امور مالی  جهت پرداخت حقوق  اعلام گردد.

        شایسته است  به کلیه کارکنان  تحت نظم خود اعلام فرمایید نسبت به اصلاح کسر کار و غیبت در سیستم حضور و غیاب بصورت روزانه اقدام فرمایند.

     در ضمن ملاک پرداخت حقوق از آبان ماه سال جاری  وضعیت ثبت  عملکرد در سیستم حضور و غیاب میباشد و در صورت وجود کسر کار و غیبت ، حقوق همکاران طبق گزارش از سیستم محاسبه و پس از کسر کارکرد به اداره  امور مالی اعلام می گردد.  

 

  * ضمنا کلیه کارکنان موظف به رعایت  نکات ذیل می باشند :   

1-      کلیه کارکنان موظف اند بصورت روزانه وضعیت حضور وغیاب خود را بررسی و در صورت کسر کار و غیبت نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند.( در صورت درخواست مرخصی(روزانه ساعتی استعلاجی ) و  ماموریت  ( روزانه ساعتی   ) از منوی پیشخوان آرشیو درخواست ها جستجو،  نسبت به تایید مرخصی یا ماموریت خود اطمینان حاصل نمایند درصورت عدم تایید از منوی مشاهده درخت پیگیری نسبت به رفع ایرادات آن اقدام نمایند)

2-      روسای محترم بایستی قبل از پنجم هرماه نسبت به تایید یا رد درخواست همکاران در سیستم حضور و غیاب اقدام نمایند (  به عملکردی که بعد پنجم هر ماه تایید گردد ترتیب اثر داده نمی شود )

3-      درصورت درخواست مرخصی استعلاجی،  در قسمت پیوست ها حتما ً گواهی پزشک ضمیمه باشد( حداکثر مرخصی استعلاجی برای پزشک متخصص  تا سه روز و برای پزشک عمومی دو روز با تایید رئیس مرکزبدون تایید کمیسیون پزشکی مورد قبول می باشد)

4-      همکاران در موقع درخواست ماموریت باید نوع ، موضوع ، مبدا و مقصد و نوع وسیله نقلیه را ثبت نموده و ً پس از تایید اولیه ، نسبت به درج شرح ماموریت درسیستم اقدام نمایند.

5-      روسای محترم  مراکز بایستی در صورت عدم حضور بدون هماهنگی همکار مراتب را بصورت کتبی و در اسرع وقت به اداره امور عمومی اعلام نماید. (تاخیر در اعلام گزارش بعهده  مسئول مربوطه  بوده و عواقب ناشی ازآن  متوجه ایشان می گردد)

6-     با توجه به راه اندازی سامانه تیکت ، همکاران درخواست های خود را به وسیله تیکت واز طریق کارتابل رئیس مرکز ارسال نمایند. 

امضامضاء: معاون اداری و پشتیبانی اداره کل

نظرات:

loader