اطلاعیه مهم واحد آزمون جهت کارآموزان و مربیان گرامی مرکز
1399/06/12 تعداد بازدید: 42
print

 🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫

 
 
بسیار مهم
 
بسیار مهم 
 
 
بسیار مهم
 
 
لطفا کلیه کارآموزان معرفی شده به آزمونهای تا پایان شهریور درتمامی تاریخهای اعلام شده همین امروز ۱۲ شهریور کارت شرکت در جلسه را از لینک دریافت نمایند.در غیر اینصورت کارت در روزهای بعدی روی سایت قابل مشاهده نمی باشد.
 
زمان برگزاری آزمون روی کارت همان تاریخ اعلام شده در کارت به اسم تاریخ اصلی می باشد.
نظرات:

loader