اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیتها متناسب با وضعیت روند بیماری کرونا ، اعلام برگزاری آموزش های مرکز تربیت مربی بصورت مجازی طبق برنامه زمانبندی
1399/09/02 تعداد بازدید: 38
print

امضاء: رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای

نظرات:

loader