دوره های کارآموزی
 
توجه: لطفا در هنگام انتخاب دوره جهت ثبت نام به ظرفیت و جنسیت دوره توجه فرمایید!

ردیف عنوان جنسیت ظرفیت عملیات
1مدیریت و مهارت های طلایی سفرهای جاده ای

ساعت 10 الی 12

هردو

ظرفیت نهایی کارگاه(کلاس) : 225

تعداد پذیرش اولیه : 14

مهلت ثبت نام پایان یافته است