اجرای تور گذر مهارت در مرکزهتلداری به مناسبت هفته ملی مهارت و کارآفرینی
1396/05/05 تعداد بازدید: 801
print
اجرای تور گذر مهارت در مرکزهتلداری به مناسبت هفته ملی مهارت و کارآفرینی

به مناسبت هفته ملی مهارت و کارآفرینی تور گذر مهارت در قالب بازدید فرزندان دختر موسسه گلستان امام علی (ع) از کارگاه آشپزی و قنادی درتاریخهای سوم و چهارم مرداد ماه صورت پذیرفت.

نظرات:

loader