دوره های کارآموزی
 
توجه: لطفا در هنگام انتخاب دوره جهت ثبت نام به ظرفیت و جنسیت دوره توجه فرمایید!

ردیف عنوان جنسیت ظرفیت عملیات
1تولید محتوی آموزشی با نرم افزارCamtasia studio

این نرم افزار یک Camtasia studio تولید محتوای آموزشی با استودیوی کامل برای تولید محتوای آموزشی الکترونیکی میباشد. دراین شایستگی بعد از نصب و راه اندازی محیط نرم افزار مربوطه کارهای تصویربرداری از مانیتور، واردکردن عکس، صوت و ویدئو در برنامه، تدوین فیلم و تصاویر، ویرایش صوت، ایجادآزمونهای تعاملی و ذخیره پروژه و تولید کلیپ نهایی صورت میگیرد.این شایستگی با مشاغل طراح و تولیدکننده چندرسانهای در ارتباط است. دوره بصورت حضوری با رعایت پروتکل های یهداشتی برگزار می گردد. همراه داشتن لپ تاپ الزامی می باشد

خواهران

ظرفیت نهایی کارگاه(کلاس) : 60

تعداد پذیرش اولیه : 18

مهلت ثبت نام پایان یافته است
2بازرس ایمنی ساختمان

بازرس ایمنی ساختمان به مدت 240 ساعت با مربیگری سرکار خانم انزوایی برگزار می گردد.بازرس ایمنی ساختمان، شایستگی های بررسی عوامل زیان آورمحیط کار در کارگاههای ساختمانی، بررسی حوادث ناشی از کار ، ارزیابی و کنترل خطر در کارگاه ساختمانی ،اجرای آیین نامه ها ودستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار ، گزارش نویسی و تکمیل چک لیست و رعایت بهداشت فردی و عمومی در محیط کار در کارگاه های ساختمانی را به عهده دارد و با استانداردهای افسر HSE و مسئول حفاظت و ایمنی در ارتباط می باشد.حداقل ظرفیت شروع دوره 12 نفر می باشد.

خواهران

ظرفیت نهایی کارگاه(کلاس) : 60

تعداد پذیرش اولیه : 4

مهلت ثبت نام پایان یافته است
3مدلساز کفش

این دوره ویژه متقاضیان اتباع خارجی می باشد جهت کسب اطلاع از کلیه مراحل شرکت در یک دوره آموزشی از قبیل (تاریخ مصاحبه ورودی ، محل اجرای دوره ، تاریخ شروع دوره و.. ) عضویت در کانال اطلاع رسانی اتباع به آدرس contact@mittc4 الزامی می باشد.متقاضیان بعد ازانتخاب گزینه ثبت نام در دوره مد نظر وارد صفحه ثبت نام شده در ابتدا گزینه تبعه را انتخاب لازم به ذکر است متقاضیانی که دارای کارت جدید آمایش می باشند در قسمت کد خانوار 9 رقم اول شماره اختصاصی و قسمت شماره شناسایی کد شناسه را وارد نموده و آیتم مربوط به رشته تحصیلی ریاضی انتخاب گردد.

خواهران

ظرفیت نهایی کارگاه(کلاس) : 70

تعداد پذیرش اولیه : 32

مهلت ثبت نام پایان یافته است
4سازنده وسایل تزئینی با رزین

این دوره ویژه متقاضیان اتباع خارجی می باشد جهت کسب اطلاع از کلیه مراحل شرکت در یک دوره آموزشی از قبیل (تاریخ مصاحبه ورودی ، محل اجرای دوره ، تاریخ شروع دوره و.. ) عضویت در کانال اطلاع رسانی اتباع به آدرس contact@mittc4 الزامی می باشد.متقاضیان بعد ازانتخاب گزینه ثبت نام در دوره مد نظر وارد صفحه ثبت نام شده در ابتدا گزینه تبعه را انتخاب لازم به ذکر است متقاضیانی که دارای کارت جدید آمایش می باشند در قسمت کد خانوار 9 رقم اول شماره اختصاصی و قسمت شماره شناسایی کد شناسه را وارد نموده و آیتم مربوط به رشته تحصیلی ریاضی انتخاب گردد.

خواهران

ظرفیت نهایی کارگاه(کلاس) : 70

تعداد پذیرش اولیه : 70

مهلت ثبت نام پایان یافته است