​با حضور فرماندار تایباد صورت گرفت: امضای تفاهم نامه همکاری بین مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهید عباسیان و معین اقتصادی
1399/07/22 تعداد بازدید: 49
print
​با حضور فرماندار تایباد صورت گرفت: امضای تفاهم نامه همکاری بین مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهید عباسیان و معین اقتصادی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید عباسیان تایباد " با حضور مهندس سیاح فرماندارشهرستان تایباد طی امضای تفاهم نامه همکاری بین شرکت کشاورزی مدبر کشت توس، معین اقتصادی شهرستان تایباد با فنی و حرفه ای شهید عباسیان تایباد در جهت توانمند سازی روستاییان و دوره های آموزشی چرم دوزی و مشبک و طراحی روی پوکه شترمرغ صورت گرفت.

 به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهید  عباسیان تایباد " با حضور مهندس سیاح فرماندار شهرستان تایباد طی امضای تفاهم نامه همکاری بین شرکت کشاورزی مدبر کشت توس، معین اقتصادی شهرستان تایباد  با فنی و حرفه ای شهید عباسیان تایباد  در جهت توانمند سازی روستاییان و دوره های آموزشی چرم دوزی و مشبک و طراحی روی پوکه شترمرغ صورت گرفت.