دیدار منصور شجاعی ریاست زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی شهرستان تایباد با محمد رضا آشوری سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید عباسیان تایباد
1403/01/06 تعداد بازدید: 197
print
دیدار منصور  شجاعی ریاست زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی شهرستان تایباد با محمد رضا آشوری سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید عباسیان تایباد

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید عباسیان تایباد هدف از این دیدار آموزش حداکثری مهارت های شغلی به زندانیان عنوان گردید.

 دیدار منصور شجاعی ریاست زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی شهرستان تایباد با محمد رضا آشوری سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید عباسیان تایباد به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید عباسیان تایباد هدف از این دیدار آموزش حداکثری مهارت های شغلی به زندانیان عنوان گردید. در پایان این دیدار محمد رضا آشوری سرپرست مرکز اظهار داشت که : تلاش ها در راستای ایجاد فرهنگ کار و تولید در بین زندانیان و اعضای خانواده آنان به عنوان رویکردی بسیار مهم در دستور مرکز می باشد.
نظرات:

loader