بازدید ریاست سازمان تبلیغات اسلامی به همراه ائمه جماعات مساجد شهرستان از کارگاههای مرکز آموزش فنی و حرفه ای تربت جام
1396/05/05 تعداد بازدید: 40
print
بازدید ریاست سازمان تبلیغات اسلامی به همراه ائمه جماعات مساجد شهرستان  از کارگاههای مرکز آموزش فنی و حرفه ای تربت جام

بمناسبت هفته ملی مهارت ریاست سازمان تبلیغات اسلامی به همراه 30 نفر از ائمه جماعات مساجد شهرستان تربت جام از کارگاههای مرکز آموزش فنی و حرفه ای بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان تربت جام بمناسبت هفته ملی مهارت حجه الا سلام زاهدی ریاست سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان به همراه ائمه جماعات مساجد شهرستان تربت جام از کارگاههای مرکز آموزش فنی و حرفه ای  شهرستان بازدید نمودند.

در این بازدید ضمن آشنایی ائمه جماعات مساجد با مرکز آموزش فنی و حرفه ای و خدمات مهارت آموزی  در این مرکز بر تعال بیش از پیش و همچنین ترویج فرهنگ مهارت آموزی توسط سازمان محترم تبلیغات و ائمه جماعات تاکید گردید.

نظرات:

loader