جلسه هماهنگی طرح ایران مهارت در مرکز آموزش فنی و حرفه ای سرولایت
1397/10/04 تعداد بازدید: 55
print
جلسه هماهنگی طرح ایران مهارت در مرکز آموزش فنی و حرفه ای سرولایت

جلسه هماهنگی پیرامون اجرای طرح ایران مهارت در مرکز آموزش فنی و حرفه ای سرولایت برگزار شد