جلسه مشترک با حضور نمایندگان بنیاد برکت
1397/10/08 تعداد بازدید: 53
print
جلسه مشترک با حضور نمایندگان بنیاد برکت

در راستای حمایت از اشتغال و کارآفرینی در منطقه جلسه مشترکی با حضور رستمی رییس مرکز و خانم ها قجری،دادور و دکتر میری نمایندگان بنیاد برکت برگزار گردید و راهکارهای حمایت از اشتغال و کارآفرینی از طریق اعطای تسهیلات در منطقه مورد بحث و گفتگو قرار گرقت و مقرر گردید با همکاری مرکز افراد واجد شرایط به این بنیاد معرفی گردند و از تسهیلات این بنیاد بهرمند گردند