برگزاری اولین دوره آموزشی دهیار در مرکز سرولایت
1397/10/08 تعداد بازدید: 57
print
برگزاری اولین دوره آموزشی دهیار در مرکز سرولایت

در راستای انجام نیاز سنجی آموزشی در منطقه و اعلام نیاز دهیاران به برگزاری این دوره به منظور بهبود وضعیت معیشتی در روستاها و فراهم کردن ارائه خدمات عمومی در روستاها برنامه ریزی و اجرا گردید.