بازدید بخشدار منطقه از مرکز آموزش فنی و حرفه ای سرولایت
1397/10/04 تعداد بازدید: 52
print
بازدید بخشدار منطقه از مرکز آموزش فنی و حرفه ای سرولایت

حسینی بخشدار جدید سرولایت به اتفاق همراهان با حضور در جمع مربیان و کارکنان مرکز از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این واحد آموزشی قرار گرفت و در ادامه با بازدید از کارگاه های آموزشی با روند مهارت آموزی در این مرکز بیشتر آشنا گردید.