مرکز دومنظوره ششتمد
1396/05/02 تعداد بازدید: 749
print

 این مرکز دومنظوره که درجنوب شهرستان سبزوار در شهر ششتمد قراردارد بابیش از 5رشته فعالیت دارد