همزمان و همراه با امت حزب الله کارکنان مرکز سبزوار در راهپیمایی روز قدس شرکت خواهند کرد
1398/03/09 تعداد بازدید: 95
print
همزمان و همراه با امت حزب الله کارکنان مرکز سبزوار در راهپیمایی روز قدس شرکت خواهند کرد

همزمان و همراه با امت حزب الله کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه ای سبزوار در راهپیمایی روز قدس شرکت خواهند کرد. وعده دیدار میدان کارگر- پارک جانبازان- مزار استاد حمیدسبزوار- ساعت 10 الی 10:30