معرفی کارگاه رباتیک - تکنسین پشتیبانی برنامه های کاربردی کاربرانMS و تکنیسین تجهیزات شبکه های کامپیوتری - نام مربیان : مهندس سید فرزاد موسوی زاد و مهندس محمدحسین دلیلی
1397/02/23 تعداد بازدید: 490
print
معرفی  کارگاه رباتیک - تکنسین پشتیبانی برنامه های کاربردی کاربرانMS و تکنیسین تجهیزات شبکه های کامپیوتری - نام مربیان : مهندس سید فرزاد موسوی زاد و مهندس محمدحسین دلیلی

ساخت ربات ها تکنسین پشتیبانی برنامه های کاربردی کاربرانMS تکنسین پشتیبانی برنامه های کاربردی کاربران (MS) کسی است که دانش برطرف کردن عیوب اساسی ویندوز و تنظیم، نصب و راه اندازی نرم افزارهای کاربردی را داشته باشد و تنظیم و نصب برنامه های پست الکترونیک، مرورگرهای اینترنت و تنظیمات امنیتی نرم افزارها را انجام دهد. همچنین تکنسین پشتیبانی برنامه های کاربردی کاربران (MS) از عهده کار با موارد کاری Desktop Application Suport، انجام Troubleshooting Applications، پشتیبانی Microsoft Internet Explorer، پش

 

13. تکنسین پشتیبانی برنامه های کاربردی کاربرانMS

تکنسین پشتیبانی برنامه های کاربردی کاربران (MS) کسی است که دانش برطرف کردن عیوب اساسی ویندوز و تنظیم، نصب و راه اندازی نرم افزارهای کاربردی را داشته باشد و تنظیم و نصب برنامه های پست الکترونیک، مرورگرهای اینترنت و تنظیمات امنیتی نرم افزارها را انجام دهد. همچنین تکنسین پشتیبانی برنامه های کاربردی کاربران (MS) از عهده کار با موارد کاری Desktop Application Suport، انجام Troubleshooting Applications، پشتیبانی Microsoft Internet Explorer، پشتیبانی Outlook Express، پشتیبانی Microsoft Office، پشتیبانی Microsoft Outlook، پشتیبانی برنامه های سازمان یک تا سه برنامه طبق ضوابط برمی آید.

1

توانایی های شغل توانایی کار با موارد کاری Desktop Application Support

2

توانایی انجام Troubleshooting Applications

3

توانایی پشتیبانیMicrosoft Internet Explorer

4

توانایی پشتیبانیOutlook Express

5

توانایی پشتیبانیMicrosoft Office

6

توانایی پشتیبانیMicrosoft Outlook

7

توانایی پشتیبانی برنامه های سازمان یک تا سه برنامه طبق ضوابط

 

14. تکنیسین تجهیزات شبکه های کامپیوتری

تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک کسی است که توانایی انجام نصب و طراحی شبکه های محدود و کوچک در ادارات و شرکتها (SOHO) و کار با Internet Work Operating System و پیکربندی TCP/IP و پیکربندی IPX/SPX و دیگر پروتکل ها و Routing و انجام Network Security و انجام LAN Switching و کار با WAN Protocols را داشته باشد.

ردیف

عناوین

1

توانایی شناخت OSI Reference Model

2

توانایی کار با Internet Work Operating System

3

توانایی بررسی و پیکربندی TCP/IP

4

توانایی بررسی و پیکربندی IPX/SPX و دیگر پروتکل ها

5

توانایی انجام Routing

6

توانایی انجام Network Security

7

توانایی انجام LAN Switching

8

توانایی کار با WAN Protocols