معرفی تعمیرلوازم خانگی و تجاری سردکننده - نام مربیان : مهندس محمد جلایی پور و مهندس حبیب رضوی تبار
1397/02/25 تعداد بازدید: 516
print
معرفی تعمیرلوازم خانگی و تجاری سردکننده - نام مربیان : مهندس محمد جلایی پور  و مهندس حبیب رضوی تبار

معرفی مختصر رشته : تعمیرکار دستگاه های سردکننده خانگی و تجاری کسی است که بتواند از عهده نقشه خوانی، فلزکاری، جوشکاری و لحیم کاری، عیب یابی، رفع عیوب، نصب و راه اندازی انواع یخچال و فریزر کولر گازی آب سردکن برآید.

 

 

تعمیرکار دستگاه های سردکننده خانگی و تجاری کسی است که بتواند از عهده نقشه خوانی، فلزکاری، جوشکاری و لحیم کاری، عیب یابی، رفع عیوب، نصب و راه اندازی انواع یخچال و فریزر کولر گازی آب سردکن برآید.


همچنین شامل آشنایی با اصول مقدماتی الکتریسیته، آشنایی با وسایل اندازه گیری کمیت و کیفیت الکتریسیته، آشنایی با وسایل و ابزارهای مورد استفاده و سیم کشی برق (جعبه ابزار)، آشنایی با کلید و پریز، انواع و کاربرد آن در سردکننده ه  و شناسایی اصول سیم کشی مدارات دستگاههای سردکننده می شود