روز کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای مبارک
1398/05/06 تعداد بازدید: 80
print
روز کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای مبارک

روز کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای بر تمام همکاران گرامی شاغل در این سازمان مبارک باد