غبار روبی مزار شهدای گمنام در هفته ی ملی مهارت
1398/05/07 تعداد بازدید: 97
print
غبار روبی مزار شهدای گمنام در هفته ی ملی مهارت

در آخرین روز هفته ی ملی مهارت تعدادی از همکاران در غبار روبی مزار شهدای گمنام شرکت نمودند

نظرات:

loader