شرکت ریاست و تعدادی از همکاران در نماز جمعه سبزوار
1398/05/05 تعداد بازدید: 146
print
شرکت ریاست و تعدادی از همکاران در نماز جمعه سبزوار

در روز جمعه به مناسبت هفته ملی مهارت ریاست مرکز،امام جماعت و تعدادی از همکاران در نمازجمعه4مرداد شرکت نمودند. خطیب نمازجمعه سبزوار ضمن معرفی مرکز آموزش فنی وحرفه ای ،تاکید کردند «جوانان ما و حتی نو جوانان ما در کنار درس به یک مهارت مشغول بشوند که فردا از دانشگاه فارغ التحصیل می شوند اگر در رشته تحصیلی شان فضایی برای کار نبود نسبت به آن مهارتی که کسب کردند[به کاری یا شغلی]مشغول بشوند. و کسی بیکار می ماند که هیچ گونه مهارت و هنری نداشته باشد»

نظرات:

loader