کارگاه کشاورزی
1396/09/07 تعداد بازدید: 358
print
کارگاه کشاورزی

 حرفه های آموزشی کارگاه : کشتکار گلخانه های خاکی و هیدروپونیک

                                          باغبان 

                                          زعفران کار

                                          پرورش  گیاهان آپارتمانی

                                          پرورش دهنده گیاهان دارویی

                                          پرورش قارچ دکمه ای

                                                    

مربی : محمد عابد