کارگاه صنایع چوب
1397/03/08 تعداد بازدید: 280
print
کارگاه صنایع چوب

 

 حرفه های آموزشی کارگاه : درودگری درجه دو

                                           

                                              کابینت ساز چوبی

 

مربی : جواد مساله گویان