کارگاه اتومکانیک - سایپا
1397/03/07 تعداد بازدید: 293
print
کارگاه اتومکانیک - سایپا

 حرفه های آموزشی کارگاه : تعمیراتومبیل های سواری بنزینی 

                                          سیستم سوخت رسانی انژکتوری پراید 

                                          برق و تزئینات پراید 

                                          موتور و گیربکس پراید 

                                          خودیاری فنی اتومبیل 

 

مربی : علی اصغر ملکیان نیشابوری