اجرای برنامه زنده رادیویی به مناسبت هفته ملی کارافرینی و آموزشهای فنی و حرفه ای از صدای خراسان رضوی در مرکز نیشابور
1397/05/13 تعداد بازدید: 130
print
اجرای برنامه زنده رادیویی به مناسبت هفته ملی کارافرینی و آموزشهای فنی و حرفه ای از صدای خراسان رضوی در مرکز نیشابور

در برنامه زنده رادیو خراسان رضوی ، روسای مراکز نیشابور و تعدادی از کارآفرینان و مربیان مراکز و آموزشگاه های آزاد در خصوص آموزش های فنی و حرفه ای و تاثیر مستقیم آن بر ایجاد اشتغال و کارآفرینی مطالبی را بیان داشتند

  به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای نیشابور ، برنامه زنده رادیویی به مناسبت هفته ملی کارافرینی و آموزشهای فنی و حرفه ای از صدای خراسان رضوی در مرکز نیشابور با حضور بیش از 200 نفر از مسوولین مراکز و شهرستان ،کارآفرینان ، کارآموزان و مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه ای و آموزشگاه های آزاد شهرستان نیشابور از ساعت 6:30 دقیقه بامداد پنجشنبه 11 مرداد تا ساعت 8:00 صبح ضبط و پخش گردید .

در این برنامه رادیویی روسای مراکز نیشابور و تعدادی از کارآفرینان و مربیان مراکز و آموزشگاه های آزاد در خصوص آموزش های فنی و حرفه ای و تاثیر مستقیم آن بر ایجاد اشتغال و کارآفرینی مطالبی را بیان داشتند