اخبار

برگزاری جلسه نیاز سنجی آموزشهای مهارتی شهرستان در سال 97 با حضور نمایندگان نهادها و دستگاههای اجرایی شهرستان در محل مرکز آموزش فنی و حرفه ای باخرز

ادامه مطلب
| 1397/02/09

برگزاری دوره راه اندازی کسب و کار ویژه کارکنان وظیفه ناحیه مقاومت بسیج و نیروی انتظامی شهرستان باخرز در محل مرکز آموزش فنی و حرفه ای

پیروی تفاهم نامه فی مابین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و ستاد نیروهای مسلح ، در راستای آشنایی کارکنان وظیفه شهرستان باخرز با کارآفرینی و ایجاد و راه اندازی کسب و کار یک دوره آموزشی در همین خصوص ویژه کارکنان وظیفه ناحیه مقاومت بسیج و نیروی انتظامی ...

ادامه مطلب
| 1396/12/26

توزیع میدانی بیش از 700 برشور طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی و تشریح آن توسط کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه ای باخرز بین کارگاههای فنی سطح شهر و دهیاران و شوراهای اسلامی شهرستان باخرز

با توجه به فراهم نمودن استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و استادکاران فنی این بخش در انتقال مهارت به متقاضیان مهارت آموزی در قالب طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی ، به منظور آشنایی و تشریح این طرح با استفاده از توزیع برشور در بیش از 700 کارگاه فنی ، کسبه ،...

ادامه مطلب
| 1396/12/24

برگزاری دوره ی آموزشی بهداشت شیرو تقلبات آن ویژه مسئولین فنی مراکز جمع آوری شیر با همکاری مرکز آموزش فنی و حرفه ای و اداره دامپزشکی شهرستان باخرز

ادامه مطلب
| 1396/11/30

برگزاری جلسه بررسی طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی با حضور روسای اتحادیه های صنفی ، اتاق اصناف، مرکز آموزش فنی و حرفه ای و صنعت، معدن و تجارت شهرستان باخرز

ادامه مطلب
| 1396/11/24

برگزاری آزمون ادواری کارکنان وظیفه نیروهای مسلح شهرستان باخرز

ادامه مطلب
| 1396/11/24

بازدید ریاست اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان باخرز از دوره های صنایع دستی و دوزنده کیف چرمی مرکز آموزش فنی و حرفه ای واقع در روستای شهرک شهید بهشتی شهرستان باخرز

ادامه مطلب
| 1396/11/24

برگزاری دوره آموزشی ویژه کارکنان وظیفه ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان باخرز در قالب تفاهم نامه نیروهای مسلح

ادامه مطلب
| 1396/11/15

برگزار ی دوره آموزشی تعمیر لوازم خانگی گردنده درجه 2 برای کارکنان وظیفه نیروی انتظامی شهرستان باخرز

ادامه مطلب
| 1396/10/11

برگزاری کارگاه آموزشی ترویج گلخانه ویِژه دهیاران واعضای شورای اسلامی شهرستان باخرز

ادامه مطلب
| 1396/10/10

به مناسبت هفته سواد آموزی جلسه گسترش آموزشهارتی مهارتی ویژه سواد آموزان با حضور مسئول سواد آموزی شهرستان در محل مرکز آموزش فنی و حرفه ای باخرز برگزار گردید

ادامه مطلب
| 1396/10/06

برگزاری دوره توجیهی آشنایی با حقوق شهروندی ویژه کارکنان و کارآموزان مرکز آموزش فنی و حرفه ای باخرز

ادامه مطلب
| 1396/09/28