برگزاری دوره کوتاه مدت مدیریت کسب و کار برای مددجویان بهزیستی شهرستان توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای باخرز
1396/05/14 تعداد بازدید: 753
print
 برگزاری دوره کوتاه مدت مدیریت کسب و کار  برای مددجویان بهزیستی شهرستان توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای باخرز

در قالب تفاهم نامه همکاری مرکز آموزش فنی و حرفه ای و اداره بهزیستی شهرستان ، به منظور آشنایی مددجویان آن اداره با فضای کسب و کار جدید و ایجاد اشتغال جدید و پایدار یک دوره آموزشی کوتاه مدت مدیریت کسب و کار در محل بهزیستی برگزار گردید که با استقبال شرکت کنندگان در این دوره مواجه گردید 

نظرات:

loader