کارشناس فروش اینترنتی
1396/11/28

کارشناس فروش اینترنتی

ویژه خواهران وبرادران شروع دوره : 96/12/7
ادامه خبر
مدیرکسب و کارالکترونیک
1396/11/28

مدیرکسب و کارالکترونیک

ویژه برادران شروع دوره :96/12/7
ادامه خبر
 MTCNA
1396/11/16

MTCNA

ویژه برادران - شروع دوره 96/12/5
ادامه خبر
افسرHSE بهداشت وایمنی ومحیط زیست
1396/11/16

افسرHSE بهداشت وایمنی ومحیط زیست

ویژه برادران ، کارآموزان دارای گواهینامه HSEمقدماتی - شروع دوره 96/11/21
ادامه خبر
توسعه دهنده WEB با PHP
1396/11/10

توسعه دهنده WEB با PHP

ویژه خواهران شروع دوره 96/11/21
ادامه خبر

سخن رئیس مرکز

می دانیم که فناوری های نوین بعنوان فناوری های کلیدی و محور توسعه پایدار، از مهمترین یافته های انسان در عصر حاضر و راهگشای مشکلات بشریت در هزاره سوم می باشند و همچنین موقعیت کشورها نسبت به یکدیگر در گرو امکانات بالقوه و توانایی آنها در حیطه علوم و فناوری های نوین است.
بهره مندی از یک سیستم آموزشی با منابع اطلاعاتی به روزرسانی شده و شناسایی گروه های هدف و نیازهای آموزشی آنان از ابزارهای مهمی است که جوامع درحال رشد را با این فناوری هماهنگ سازد.
مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم مشهد به عنوان یکی از 76 مرکز توسعه مهارتهای پیشرفته سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه فناوری های راهبردی و نوین و ارائه مهارت های مورد نیاز بازارکار به دانشجویان و دانش آموختگان و همچنین مرتفع نمودن نیازهای آموزشی بنگاه های اقتصادی و صنایع در حوزه تکنولوژی های پیشرفته در سال 1388 تاسیس گردیده و تاکنون موفقیتهای چشم گیری را در حوزه ارائه آموزش های مهارتی پیشرفته کسب نموده است.
با توجه به سرعت تغییر فناوری های مختلف و تاثیر دگرگونی آن بر صنایع و مشاغل و مهارتهای مرتبط، ایجاد بسترمناسب به منظور ارائه آموزشهای مهارتهای پیشرفته درزمینه های مختلف فنی و غیرفنی از خط مشی های این مرکز می باشد که در جهت نیل به آن همواره می کوشد.