برگزاری مراسم زیارت عاشوارا در مرکز فنی حرفه ای شهرستان بردسکن
1396/07/12

برگزاری مراسم زیارت عاشوارا در مرکز فنی حرفه ای شهرستان بردسکن

برگزاری مراسم زیارت عاشوارا در مرکز فنی حرفه ای شهرستان بردسکن با حضور ریاست مرکز .کارکنان وکاراموزان
ادامه خبر
سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال گرامی باد
1396/01/04

سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال گرامی باد

آموزشهای فنی حرفه ای باید توسعه یابد (مقام معظم رهبری)
ادامه خبر

مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان بردسکن

سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور به وزارت کار وامور اجتماعی به عنوان ارائه دهنده آموزشهای مهارت کوتاه مدت غیر رسمی درتمامی بخشها معرفی شده وبنابر رسالت خود که تامین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز بازار کار می باشدزمینه لازم زا برای تعلیم وتربیت جوانان ونوجوان مستعد وعلاقه مندفاقد مهارت و ارتقاءمهارت شاغلین در سطوح مختلف را فراهم نموده است

در این راستا مرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان بردسکن با بهره گیری از کادر مجرب افتخار دارد سالانه پذیرای بساری از جوانان با استعداد بردسکنی وروستای شهرستان بردسکندر گارگاههای آموزشی خود باشد تا بتواند گامی هرچند کوچک در زمینه تربیت و آموزش نیروی کار ماهر مورد نیاز شهرستان بردسکن بردارد

 

آدرس:بردسکن- خیابان محیط زیست روبروی اداره بنیاد جانبازان -مرکز موزش فنی حرفه ای شهرستان بردسکن -55421480