برپایی نمایشگاه به مناسبت دهه فجر
1396/11/14

برپایی نمایشگاه به مناسبت دهه فجر

حضور مرکز آموزش فنی و حرفه ای بجستان در نمایشگاه فرهنگ و اقتصاد خانواده بانوان شهرستان بجستان
ادامه خبر
طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار
1396/11/05

طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار

طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار با رویکرد ایجاد بسترهای لازم اشتغال مولد، با استفاده از ظرفیتهای بخش غیر دولتی در توسعه آموزشهای مهارتی.
ادامه خبر
مرکز آموزش فنی و حرفه ای بجستان دوره های آموزشی ذیل را برگزار مینماید
1396/09/14

مرکز آموزش فنی و حرفه ای بجستان دوره های آموزشی ذیل را برگزار مینماید

بافنده پوشاک دومیل: شروع دوره 96/9/12 ****** کمک گچکار درجه دو : شروع دوره 96/9/13
ادامه خبر
.
1396/07/01

.

ادامه خبر
.
1396/06/21

.

ادامه خبر