درودگردرجه 2
1396/07/17

درودگردرجه 2

ثبت نام فقط از طریق همین سایت از تاریخ 15 مهرماه ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد. مشخصات تعیین شده را کاملاً دقیق وارد نمایید ، در غیر این صورت از ثبت نام شما معذوریم. تاریخ مصاحبه ورودی 96/8/7، ساعت 8:۳۰ صبح در کارگاه کفش مرکز خواهد بود.(داشتن کارت ملی الزامی است.) برگزاری کلاس در شیفت صبح از ساعت 7:۳۰ الی ۱6:۳۰ خواهد بود. شروع دوره : 96/8/11 و پایان دوره 97/03/01 اسامی پذیرفته شدگان در مصاحبه ورودی از طریق کانال تلگرامی مرکز https://t.me/markaz2m اعلام می گردد
ادامه خبر
تراشکاردرجه 1
1396/07/17

تراشکاردرجه 1

ثبت نام فقط از طریق همین سایت از تاریخ 15 مهرماه ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد. مشخصات تعیین شده را کاملاً دقیق وارد نمایید ، در غیر این صورت از ثبت نام شما معذوریم. تاریخ مصاحبه ورودی 96/8/16، ساعت 8:۳۰ صبح در کارگاه کفش مرکز خواهد بود.(داشتن کارت ملی الزامی است.) برگزاری کلاس در شیفت صبح از ساعت 7:۳۰ الی ۱6:۳۰ خواهد بود. شروع دوره : 96/8/722 و پایان دوره 96/11/15 اسامی پذیرفته شدگان در مصاحبه ورودی از طریق کانال تلگرامی مرکز https://t.me/markaz2m اعلام می گردد.
ادامه خبر
لوله کشی سیستم گرمایش ازکف ویژه برادران
1396/07/17

لوله کشی سیستم گرمایش ازکف ویژه برادران

ثبت نام فقط از طریق همین سایت از تاریخ 15 مهرماه ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد. مشخصات تعیین شده را کاملاً دقیق وارد نمایید ، در غیر این صورت از ثبت نام شما معذوریم. تاریخ مصاحبه ورودی 96/8/24،ساعت 8:۳۰ صبح در کارگاه تاسیسات مرکز خواهد بود.(داشتن کارت ملی الزامی است.) برگزاری کلاس در شیفت صبح از ساعت 7:۳۰ الی ۱2:۳۰ خواهد بود. شروع دوره : 96/8/29 و پایان دوره 96/9/11 اسامی پذیرفته شدگان در مصاحبه ورودی از طریق کانال تلگرامی مرکز https://t.me/markaz2m اعلام می گردد.
ادامه خبر
دوره آموزشی پیشکارکفش زنانه ,مردانه وبچه گانه – آقایان ویژه آقایان
1396/06/29

دوره آموزشی پیشکارکفش زنانه ,مردانه وبچه گانه – آقایان ویژه آقایان

ثبت نام فقط از طریق همین سایت انجام خواهد شد. تاریخ مصاحبه ورودی 96/7/29 ، ساعت 13:۳۰ صبح در کارگاه کفش مرکز خواهد بود.(داشتن کارت ملی الزامی است.) برگزاری کلاس در شیفت عصر از ساعت 13:۳۰ الی ۱7:۳۰ خواهد بود. شروع دوره : 96/8/3 و پایان دوره 96/9/25 اسامی پذیرفته شدگان در مصاحبه ورودی از طریق کانال تلگرامی مرکز https://t.me/markaz2m اعلام می گردد.
ادامه خبر
دوره آموزشی نظام آراستگی در محیط کار( 5S )
1396/06/09

دوره آموزشی نظام آراستگی در محیط کار( 5S )

دوره آموزشی نظام آراستگی در محیط کار( 5S ) ویژه کارکنان موسسه آموزش عای اسرا توسط مهندس جلیلی محتشم مربی مرکز شماره 2 مشهد
ادامه خبر
برگزاری دوره آموزشی جهت افسران پلیس راهرور فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی
1396/06/09

برگزاری دوره آموزشی جهت افسران پلیس راهرور فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی

برگزاری دوره آموزشی کارشناسی تصادفات در خصوص آشنایی با قطعات بکار گیری شده در وسایل نقلیه جهت افسران پلیس راهرور فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی درمرکز اموزش فنی و حرفه ای شماره 2 مشهد
ادامه خبر
برگزارمسابقات پته دوزی استان خراسان رضوی درمرکز شماره 2 مشهد
1396/06/04

برگزارمسابقات پته دوزی استان خراسان رضوی درمرکز شماره 2 مشهد

مسابقات پته دوزی مرحله استانی درمرکز شماره 2 برگزار گردید در این مسایقه 21 نفر شرکت کننده از کل استان ( 20 نفر خانم و 1 نفر آقا ) با هم به رقابت پرداختند داوری این مسابقات را خانمها دکتر محسنی داکترا صنایع دستی و خانم علی زاده ازمدرسین آموزشگاه های آزاد بر عهد داردند
ادامه خبر
زیر پرتال فرمانداری مشهد
زیر پرتال فرمانداری شهرستان طرقبه شاندیز

معرفی مرکز

        مرکزآموزش فنی وحرفه ای شماره2شهیدنعمتی مشهدازسال1353فعالیت خود را آغازنمود. این مرکزدرحال حاضربا مساحت 20هزارمترمربع وزیربنای  676مترمربع درزمینه آموزش رشته های فنی وبا اهداف  آسیب شناسی آموزش های فنی و حرفه ای با استفاده از رهگیری اشتغال وهدفمند سازی آموزش ها بر اساس نیازسنجی واقعی آموزشی و افزایش کیفیت و اثربخشی آموزش های مهارتی فعالیت دارد.