دهه فجر مبارک
1396/11/18

دهه فجر مبارک

فرنوش رهنما
ادامه خبر
جلسه تودیع و معارفه بخشدار زبرخان
1396/11/15

جلسه تودیع و معارفه بخشدار زبرخان

برگزاری جلسه تودیع جناب آقای علی شریفان و معارفه بخشدار جدید جناب آقای حسن عارفخانی با حضور ریاست مرکزفنی و حرفه ای زبرخان.
ادامه خبر
بازدید کارشناسان محترم اداره کل از مرکز آموزشی شماره 12 زبرخان
1396/11/02

بازدید کارشناسان محترم اداره کل از مرکز آموزشی شماره 12 زبرخان

این بازدید به منظور بازرسی دوره ای مراکز جهت هماهنگی امور اداری،پشتیبانی و آموزشی صورت پذیرفت.
ادامه خبر
پایان دوره آموزش مشارکتی خیاطی
1396/11/02

پایان دوره آموزش مشارکتی خیاطی

این دوره در حسینیه الغدیر درود با پشتیبانی مالی خیرین برگزار گردید
ادامه خبر
ساخت درب شیشه ای برای کارگاه جدید خشکبار
1396/10/04

ساخت درب شیشه ای برای کارگاه جدید خشکبار

در این خصوص تخریب دیوار و نصب درب سکوریت صورت پذیرفت.
ادامه خبر

معرفی مرکز

مرکز تخصصی صنایع غذایی زبرخان:

این مرکز اولین وتنها مرکز تخصصی صنایع غذایی کشور میباشد که در سال 1383 افتتاح گردید

در این مرکز گارگاههای صنایع غذایی و فراورده های تبدیلی کشاورزی و صنایع غذایی آموزش داده میشود

کارگاهها شامل : آزمایشگاه میکروبی 2- آزمایشگاه شیمیایی 3- کارگاه خشکبار 4- کارگاه تاسیسات و چند کارگاه روستایی و صنایع

تلفن : 43224488-43224499