تبادل 14 فقره تفاهم نامه آموزشی مشارکتی با شرکت های تعاونی تولید روستایی شهرستان نیشابور
1396/05/12

تبادل 14 فقره تفاهم نامه آموزشی مشارکتی با شرکت های تعاونی تولید روستایی شهرستان نیشابور

معاون آموزش ،پژوهش و برنامه ریزی اداره کل : تبادل تفاهم نامه همکاری آموزشی در این سطح در منطقه و استان منحصر به فرد می باشد .
ادامه خبر

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نیشابور

 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی بر اساس مواد 107 تا 118 قانون کاربه عنوان ارائه دهنده آموزشهای مهارت کوتاه مدت غیر رسمی در تمامی بخشها معرفی شده و بنا بر رسالت خود که تامین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز بازار کار می باشد زمینه های لازم برای تعلیم و تربیت جوانان و نوجوانان مستعد و علاقه مند فاقد مهارت و ارتقای مهارت شاغلین در سطوح مختلف را فراهم نموده است .

در این راستا مجموعه آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نیشابور در پنج مرکز آموزشی فعال با بهره گیری از کادر مجرب و امکانات مناسب آموزشی افتخار دارد سالانه پذیرای بسیاری از جوانان با استعداد نیشابور و شهرستانهای حومه در کارگاهای آموزشی خود باشد تا بتواند گامی هر چند کوچک در زمینه تربیت و آموزش نیروی کار ماهر مورد نیاز شهرستان بردارد.