سخن ریاست مرکز

مرکز توان یابان غرب مشهد به عنوان اولین مرکزآموزش فنی و حرفه ای ویژه توان یابان (معلولان)در کشور و مرکز شماره 43 استان خراسان رضوی در تاریخ 17 اسفند ماه 1395 توسط مقام محترم وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی افتتاح و به بهره برداری رسید.این مرکز خیر ساز در هشت کارگاه فناوری اطلاعات-هنرهای تزئینی –صنایع چوب-طراحی و دوخت-صنایع چرم-گوهرتراش-صنایع فرش وتکنولوژی آموزشی در بهار 1396 رسما شروع به کار کرد.