برگزاری ورکشاپ خیاطی
1398/09/13

برگزاری ورکشاپ خیاطی

همراه باروز جهانی کودک ورکشاپ خیاطی بانوان باحضور مشاورمحترم فرماندار درامور بانوان وتعدادی ازبانوان ادارت بامدیریت آموزشگاه های آزاد فنی وحرفه ای به صورت رایگان برای عموم بانوان شهرستان درمرکز فنی وحرفه ای تربت حیدریه برگزار گردید
ادامه خبر
برگزاری ورکشاپ مراقبت زیبایی وهنرهای تزیینی
1398/09/13

برگزاری ورکشاپ مراقبت زیبایی وهنرهای تزیینی

رییس مرکز تربت حیدریه همزمان باروز جهانی معلولین اقدام به برگزاری ورکشاپ مراقبت زیبایی وهنرهای تزیینی باهمکاری آموزشگاه های آزادفنی وحرفه ای درمرکز توان یابان بهزیستی نمود. دراین روز با همراهی رییس اداره بهزیستی، مشاوراموربانوان فرمانداری،مسؤل آموزشگاه هاوجمعی ازآموزشگاه های آزادفنی وحرفه ای شهرستان واهدا هدایا به توان یابان عزیزباعث شور ونشاط درنوگل های عزیزشدیم. شده است.
ادامه خبر

مرکز آموزش فنی و حرفه ای تربت حیدریه

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بر اساس ماده 107 تا 118 قانون کار به عنوان ارائه دهنده آموزش های مهارتی کوتاه مدت غیر رسمی در تمامی بخشها ، معرفی شده و بنابر رسالت خود که تامین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز بازار کار می باشد زمینه لازم برای برگزاری آموزش های مهارتی مورد نیاز جوانان علاقه مند و فاقد مهارت و همچنین ارتقاء مهارت شاغلین در صنایع و صنوف شهرستان تربت حیدریه و زاوه را فراهم نموده است.

در این راستا مجموعه فنی و حرفه ای تربت حیدریه در 2 مرکز ثابت برادران و خواهران دو تیم سیار و شهری و مراکز سیار پادگان ، زندان ، جوار دانشگاه ، صنایع و صنوف ، سکونتگاه های غیر رسمی و آموزش روستایی مشغول به فعالیت آموزشی می باشد که با بهره گیری از مربیان مجرب و امکانات و تجهیزات مناسب آموزشی افتخار دارد سالانه پذیرای تعداد زیادی از جوانان علاقه مند و با استعداد تربت حیدریه و زاوه و شهرستان های حومه در کارگاه های آموزشی خود باشد تا بتواند گامی هرچند کوچک در زمینه تربیت و آموزش نیروی کار ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز شهرستان بردارد.