عنوان دوره آموزشی : گوهر تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ( تراش دامله )
1399/01/27

عنوان دوره آموزشی : گوهر تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ( تراش دامله )

مشخصات عمومی شغل ( برابر استاندارد های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ) : گوهرتراشی شغلی درحوزه صنایع دستی شاخه طلا و جواهرسازی می باشد و شامل وظایف انتخاب سنگ قیمتی و نیمه قیمتی ، برش ، تراش دامله ، جلادادن ، ترمیم کردن مصنوعی سازی، خطاطی و حکاکی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی می باشد .این شغل با مشاغل طلا و جواهر سازی ، مخراج کاری و گوهر شناسی در ارتباط می باشد.
ادامه خبر
عنوان دوره آموزشی : کارور PLC درجه 2 و 1
1397/02/30

عنوان دوره آموزشی : کارور PLC درجه 2 و 1

مشخصات عمومی شغل ( برابر استاندارد های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ) : کارور PLC ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﻻزم ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻋﻬﺪه ﭘﻴﻜﺮ ﺑﻨﺪی و اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰایر 300/400 - PLC S7 و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺤیط Step7 ﺑﺮآﻳﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﻋﻬﺪه اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺮآﻳﺪ
ادامه خبر
عنوان دوره آموزشی : تعمیر کار خودروهای تجاری سنگین و نیمه سنگین
1396/09/04

عنوان دوره آموزشی : تعمیر کار خودروهای تجاری سنگین و نیمه سنگین

مشخصات عمومی شغل ( برابر استاندارد های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ) : تعمیر کار خودروهای تجاری سنگین و نیمه سنگین درجه 2 کسی است که از عهده فلز کاری ، نگهداری و خدمات عمومی ( سرویس ) ، پیاده و سوار کردن و باز وبست موتور ، سیستم سوخت رسانی ، سیستم کلاچ و گیربکس و گاردان ، انواع دیفرانسیل ، سیستم ترمز ، سیستم های فرمانهای مکانیکی و هیدرولیکی ، سیستم تعلیق و مدارات الکتریکی خودروهای تجاری سنگین و نیمه سنگین برآید . طول دوره آموزشی : 880 ساعت
ادامه خبر

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان گناباد

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی بر اساس مواد 107 تا 118 قانون کاربه عنوان ارائه دهنده آموزشهای مهارت کوتاه مدت غیر رسمی در تمامی بخشها معرفی شده و بنا بر رسالت خود که تامین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز بازار کار می باشد زمینه های لازم برای تعلیم و تربیت جوانان و نوجوانان مستعد و علاقه مند فاقد مهارت و ارتقای مهارت شاغلین در سطوح مختلف را فراهم نموده است .
در این راستا مجموعه آموزش فنی و حرفه ای گناباد در پنج مرکز آموزشی فعال با بهره گیری از کادر مجرب و امکانات مناسب آموزشی و رفاهی ( شبانه روزی و سلف سرویس رایگان ) افتخار دارد سالانه پذیرای بسیاری از جوانان با استعداد گنابادی و شهرستانهای حومه در کارگاهای آموزشی خود باشد تا بتواند گامی هر چند کوچک در زمینه تربیت و آموزش نیروی کار ماهر مورد نیاز شهرستان بردارد.

 

آدرس : گناباد - شهرک شهید مدنی ( روستای بیلند ) - خیابان مهارت - مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان گناباد