اخبار تصویری

مدیریت پروژه های ساختمانی بر اساس استاندارد PMBOK

ویژه : خواهران و برادران تاریخ شروع دوره : 98/10/28 نام استاد: مهندس ثابت

ادامه مطلب
| 1398/10/25

دوره های سه ماهه چهارم سال 98

ادامه مطلب
| 1398/10/23

برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB p *

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/11/6 نام استاد: مهندس مهری

ادامه مطلب
| 1398/10/21

طراحی فضای سبز با نرم افزار Realtime Landscaping Architect 2018

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/11/13 نام استاد: مهندس جعفرنیا

ادامه مطلب
| 1398/10/21

اسامی قبول شدگان نهائی دوره آموزشی انجام امورپیمان ها درعملیات ساختمانی

تکمیل ظرفیت به تعداد6نفر متقاضیان تکمیل ظرفیت روزشنبه 21دیماه ساعت 8صبح به کارگاه مراجعه نمایند .

ادامه مطلب
آرشیو | 1398/10/18

MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/10/29 نام استاد: مهندس شیبانی تکمیل ظرفیت

ادامه مطلب
| 1398/10/18

اسامی قبول شدگان نهائی دوره آموزشی برنامه نویسی python

ادامه مطلب
| 1398/10/18

طراحی اتصالات سازه های فولادی (پیچی و جوشی)

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/10/29 نام استاد: مهندس زارع پور

ادامه مطلب
| 1398/10/17

بکارگیری اصول و مبانی و گودبرداری و طراحی سازه های نگهبان

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/10/28 نام استاد: مهندس زارع پور

ادامه مطلب
| 1398/10/17

اسامی قبول شدگان نهائی دوره آموزشی برنامه نویسی شبکه های عصبی درmatlab

تکمیل ظرفیت به تعداد6نفر متقاضیان تکمیل ظرفیت روزهای فرد درساعت اداری به کارگاه مراجعه نمایند .

ادامه مطلب
| 1398/10/16

ساماندهی محیط کار (5S)

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/10/28 نام استاد: مهندس مودیان

ادامه مطلب
| 1398/10/15

طرح مهارت آموزی درمحیط کارواقعی

ادامه مطلب
| 1398/10/14