اخبار تصویری

برنامه ریزی استراتژیک با روش SWOT

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/4/2 نام استاد: مهندس کاظمی

ادامه مطلب
| 1398/03/26

اسامی قبول شدگان نهائی دوره آموزشی مدیریت پروژه براساس الگوی pmbok

ادامه مطلب
| 1398/03/26

مدیر seo

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/4/5 نام استاد: مهندس جعفرنیا

ادامه مطلب
| 1398/03/23

خلاقیت و نو آوری در محیط کار

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/4/1 نام استاد: مهندس حسینی

ادامه مطلب
| 1398/03/23

طراحی شبکه های عصبی پرسپترون با نرم افزار MATLAB

ویژه : خواهران و برادران تاریخ شروع دوره : 98/4/11 نام استاد: مهندس زمانی

ادامه مطلب
| 1398/03/23

برنامه نویسی با استفاده از واسط گرافیکی GUI در matlab

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/4/3 نام استاد: مهندس زمانی

ادامه مطلب
| 1398/03/23

دوره های سه ماهه دوم سال 98

ادامه مطلب
| 1398/03/23

تکنسین پشتیبانی سیستم عاملMS

ویژه : خواهران تاریخ شروع دوره : 98/4/2 نام استاد: مهندس شیبانی

ادامه مطلب
| 1398/03/20

نقشه کشی صنعتی ومدل سازی به کمک نرم افزارC

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/3/28 نام استاد: مهندس محمدی

ادامه مطلب
| 1398/03/20

تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک

ویژه : برادران تاریخ شروع دوره: 98/4/1 نام استاد: مهندس شیبانی

ادامه مطلب
| 1398/03/20

انجام امورپیمان ها در عملیات ساختمانی

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/3/26 نام استاد: مهندس ثابت

ادامه مطلب
آرشیو | 1398/03/19

تکنیک های مدیریت ورهبری

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/3/26 نام استاد: آقای رجبیان

ادامه مطلب
آرشیو | 1398/03/19