ولادت حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع)
1398/08/23

ولادت حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع)

با نام نبی بکن مزین دهنت‎ ‎ تا خالق تو بیمه کند جان وتنت ای آنکه زعاشقان قرآن هستی خوشبوی کن از نام محمد(ص) دهنت عیدتان مبارک
ادامه خبر

1