تصاویر متحرک

معرفی مرکز

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان کلات که به نام شهید والامقام لشکری نام گذاری شده است در سال 1385 افتتاح گردید و در حال حاضر که 15سال از فعالیت آن می گذرد دارای یک دپارتمان تخصصی با سه کارگاه ، دو کارگاه ثابت و 6 کارگاه شعب و سیار روستایی به شرح زیر می باشد

دپارتمان تخصص دام و طیور :

1 - کارگاه تغدیه دام و طیور

2 - کارگاه بیماریهای دام و طیور

3 - کارگاه اصلاح نژاد دام و طیور

کارگاههای ثابت :

1 - کارگاه مکانیک ماشین آلات کشاورزی - ویژه برادران

2 - کارگاه صنایع تبدیلی کشاورزی - کارگاه دو منظوره

کارگاههای شعب شهری :

1 - کارگاه صنایع خودرو - ویژه برداران در دهستان هزار مسجد

2 - کارگاه طراحی دوخت - ویژه خواهران در بخش زاوین

کارگاههای سیار روستایی :

1 - کارگاه صنایع دستی - ویژه خواهران

2 - کارگاه کشاورزی - دومنظوره

3 - کارگاه دامپروری - دو منظوره

4 - کارگاه طراحی دوخت - ویژه خواهران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای کلات که در مرکز شهر واقع شده وظیفه ارائه خدمت به 8000 نفر جمعیت شهری و 32000 نفر جمعیت روستایی در قالب 50 روستا را برعهده دارد.