آزمون عملی
1397/10/08

آزمون عملی

اطلاعیه: کارآموز گرامی؛ پس از قبولی در آزمون تئوری ظرف مدت یک هفته با مربی مربوطه جهت شرکت در آزمون عملی هماهنگ نمایید.
ادامه خبر